Disaster Recovery

Disaster Recovery

Disaster Recovery

Det ingen vill ska hända

Inbrott, brand eller översvämning! Skulle det inträffa i ert serverrum, ja då är det en ”disaster”.

Vi erbjuder en lösning där ni ingår i Your IT.s ”Disaster Recovery” program, vilket innebär att ni har möjlighet vid ett eventuellt katastrofscenario låna servers så att ert system kan komma igång snabbt igen. Vi föreslår också att vi årligen gör ett katastroftest och skapar en handbok för detta.

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se