Ruckus Wireless

Ruckus Wireless

Ruckus Wireless

Ruckus Wireless

Ruckus har en patenterad teknik ”BeamFlex-teknologi” som möjliggör att kunna leverera en bra och tillförlitlig WiFi-anslutning med så hög signal som möjligt och samtidigt undvika störningar. Störningar är WiFi-klientens värsta fiende och kan komma i många former, där den vanligaste källan till störningar faktiskt är WiFi ”själv”. Detta är en utmaning som alla WiFi-nätverk och leverantörer står inför, men det är bara Ruckus Wireless med sin BeamFlex-teknologi som på riktigt adresserat problemet.

Your IT erbjuder bl.a. Ruckus produkter så som accesspunkter och centralstyrenheter.

 

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se