Management

Management

Management

Vi hittar lösningen för er!

Varje företag är unikt och man behöver hitta egna lösningar anpassade efter varje företags behov. Vi kan till exempel hjälpa er att ta fram en IT-Policy och hjälpa er löpande med förändringsarbeten inom IT-organisationen.

Vi kan agera bollplank, intern IT-samordnare, IT-ekonom eller andra roller där behoven finns. Tillsammans med er hittar vi lösningar som ger er lugn och ro. Det vill säga allt som ni är i behov av för att vidareutveckla ert system i takt med verksamhetens utveckling.

Vi arbetar bl.a. med:

  • GDPR
  • Inköp
  • IT-administration
  • IT-ansvar
  • Licensrevision
  • Organisationsfrågor
  • Policys
  • Rådgivning

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se