Förebyggande kontroll och serveroperativ uppdateringar

Förebyggande kontroll och serveroperativ uppdateringar

Förebyggande kontroll och serveroperativ uppdateringar

Ha koll på ditt system i förebyggande syfte.

Vi erbjuder oss att utföra en förebyggande kontroll och operativsystemuppdateringar på servrar för att säkerställa en trygg IT-miljö för er enligt ett överenskommet schema.

 • Produkträttningar och säkerhetsuppdatering
  Windows Update är en tjänst som uppdaterar Microsofts
  operativssystem med det senaste säkerhets och produkträttningar.
  Uppdateringar utförs även av t.ex. Java och Flash
 • Antiviruskontroll
  Kontroll av antivirusprogram så att motorn och virusdatabasen är
  uppdaterad och fungerar.
 • System- och programloggskontroll
  Kontroll av system, program, dns loggar.
 • Säkerhetsloggskontroll
  Kontroll av säkerhetsloggar. Är nödvändigt för att upprätthålla
  intrångsäkerhet i systemet. Hindrar framtida intrångsförsök.

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se