Backup / Disaster Recovery

Backup / Disaster Recovery

Backup / Disaster Recovery

Överlåt kontrollen av backupen till oss.

Att ha en fungerande backup är i princip lika viktigt som att skapa dokument eller annan data.

Vi erbjuder flera olika tjänster för att säkerställa din data är åtkomlig när du väl behöver den.

Arkivering
• Kvartals- års-backuper lagras i kassaskåp och/eller WestHost
Återläsningstester
• Test med total återläsning på separat system (Disaster recovery)
• Test av återläsning av server
• Test av återläsning av enstaka dokument
Backupkontroll
• Vi utför kontroller av era backuploggar dagligen
Åtgärder vid backupfel
• Vi åtgärdar om fel uppstår under backupkörningar

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se