Aktivt systemunderhåll

Aktivt systemunderhåll

Aktivt systemunderhåll

Aktivt systemunderhåll

Vi erbjuder ett aktivt underhåll av ert system och med systemunderhåll avser vi alla regelbundna aktiviteter såsom:
• Löpande drift och underhåll av IT-miljöns funktioner
• Övervakning av hela eller delar av IT-miljön
• Installationer, användarstöd, anpassningar och förbättringar.

Det vill säga allt som ni är i behov av för att vidareutveckla ert system i takt med verksamhetens utveckling.

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se