WestHost

WestHost

WestHost

Hosting och molntjänsten hos YourIT

Vi använder oss av WestHost som är en del av Your IT till våra nationella och lokala hosting och molntjänster.

Hosting och molntjänster innebär att du hyr program, funktioner och hårdvara som du kommer åt via internet eller s.k. svartfiber. Du slipper ha servrar och annan utrustning på plats hos dig. Fördelarna med molntjänster är bland annat att du inte behöver ha någon teknisk kunskap. Vi tar hand om hårdvara, drift och uppgraderingar. Du har alltid tillgång till dina program och filer.

Lösningar som för stora företag
Vi skräddarsyr lösningar för dig där funktionerna är det samma som de flesta större företag använder sig av.

Tryggt och säkert
Fördelarna med molntjänster hos oss är bland annat att du inte behöver ha någon teknisk kunskap. Vi tar hand om hårdvara, drift och uppgraderingar. Vi erbjuder redundanta servrar i säkerhetsklassade serverhallar och speglade backuper på olika platser. Du har alltid tillgång till dina program och filer. Samla allt hos oss och du kan sova lugnt om natten.

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se