Microsoft Azure

Microsoft Azure

Microsoft Azure

Microsofts Cloudplattform

Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft som används för att hosta webbapplikationer och servrar via Microsofts datacenter. Plattformen består av tjänster så som Windows Azure, SQL Azure och Windows Azure AppFabric. I denna plattform kan vi hjälpa dig hyra datakraft i form av virtuella servrar, databaser m.m.

 

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se