Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V

Hyper-V

Hyper-V är Microsofts maskinvaruvirtualiseringsplattform. YourIT har många kunder som använder denna plattform för att virtualisera servrar och minska kostnader för hårdvara och hantering. Vi arbetar även med större Cluster lösningar vilket innebär stor redundans och minskade driftstörningar.

 

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se