Microsoft Azure & Office 365

Microsoft Azure & Office 365

Microsoft Azure & Office 365

Microsoft Azure & Office 365

Behöver ni hjälp med att migrera er IT-infrastruktur till molnet och börja använda molntjänster som Microsoft Azure eller Office 365?
Vi på YourIT hjälper er gärna med denna resa och ser till att flytten till molnet sker smärtfritt så ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet.

Ni får en personlig kontakt som ni guidar er genom hela uppdraget och ser till att ni känner er trygga genom hela processen.

Kostnadseffektivisering, stabilitet och mobilitet är dom centrala faktorerna när det kommer till varför man flyttar till molnet.
En flytt till molnet erbjuder möjligheten att ändra fasta kostnader till rörliga kostnader som oftast leder till en mer kostnadseffektiv IT.
Med molntjänster behöver man inte köpa, installera eller konfigurera hårdvara utan har en mer pay-per-use modell. Detta hjälper er att endast ha så mycket resurser ni behöver, varken för lite eller för mycket.
Att köpa program i molnet kan också få era licenskostnader att minska jämfört med att köpa ett programpaket till varje användare på företaget. Licenserna kan här istället hyras och kan användas av de användarna som behöver det, inget går till spillo. Även serverlicenser fungerar på liknande vis.

Mycket av er administration blir även enklare och mer effektiv kring IT, ni kan istället frigöra personal och lägga era resurser på annat. Ert företag kan istället spendera mer tid på nya idéer och att utveckla er verksamhet.

En molnbaserad IT är även väldigt skalbar och flexibel. Era tjänster är tillgängliga för er så länge ni har internetuppkoppling. Kraft som behövs för att driva era företagsprogram finns också tillgänglig i den mån ni behöver det. Växer ert resursbehov är det enkelt att addera mer.

Kontakta oss idag på 022 – 21 00 02 eller info@yourit.se