Produkter och Tjänster

Produkter och Tjänster

Produkter och Tjänster

Kunskap ger dig trygghet!

Med mer än 100-års erfarenhet av databranschen kan ni känna trygghet i att ni gjort rätt investeringar och att allt löper i den dagliga driften. Vi erbjuder tjänster såsom exempelvis: IT-avdelning, affärssystem, installation, rådgivning inför investeringar, projektledning och plattformskonstruktion.

Affärssystem
Med vår långa erfarenhet inom affärssystemet Pyramid, kan vi erbjuda en komplett lösning för er verksamhet. Pyramid är ett system som under lång tid utvecklats tillsammans med kunderna och uppfyller därför kraven på att vara lättförståeligt och användarvänligt. En komplett affärslösning för ditt  företag.

Aktiv systemunerhåll
Vi erbjuder ett aktivt underhåll av ert system och med systemunderhåll avser vi alla regelbundna aktiviteter som behövs för att upprätthålla en trygg och säker IT-miljö.

Hosting
Vi erbjuder hostinglösningar i vår lokala molntjänst WestHost. Vi tillhandahåller kompletta system eller enstaka funktioner så som e-post, systembackup och Pyramid affärssystem.

IT-avdelning
Vi arbetar som en intern IT-avdelning och du får hjälp med alla IT-relaterade frågor. Vi ser till att ditt IT-system fungerar och vi hjälper till med inköp av IT-utrustning. Vi garanterar er en servicenivå av högsta klass.

Rådgivning
Vi kan agera bollplank, intern IT-samordnare, IT-ekonom eller andra roller där behoven finns. Tillsammans med er hittar vi lösningar som ger er lugn och ro.