Nyheter

En av våra nöjda kunder

En av våra nöjda kunder

Taiga AB

”För oss är det viktigt att leverera ett kundvärde och förtroende till vår kund i allt vi gör. Detta gäller inte bara inom vårt kärnområde klädsystem, utan i all kommunikation.
IT-strukturen är en nyckelfaktor i detta avseende. Förtroende är oerhört viktigt då det är ett komplext område där beställarkompetensen ofta är för låg. Vi har via ett långt samarbete med Your IT byggt denna relation, som just bygger på förtroende och kundvärde”

Martin Lindblad
Ekonomi/IT-chef

blog comments powered by Disqus