Referenser

Referenser

Citat från våra kunder:

”Vår relation med Mikael Svensson sträcker sig bakåt till 90-talet. Ett förtroende byggdes upp för hans kompetens och vilja att alltid göra det bästa för kunden. I och med starten av Your.IT utökades kompetensen och vi har support både för nätverk, datorer och vårt affärssystem Pyramid. De tar hand om löpande uppdateringar och underhåll, tipsar om nyanskaffningar och förbättringar, men gör även brandkårsutryckningar när vi är i knipa. En sådan partner släpper man inte!”

Ekoplast Emballage AB
Catharina Larson
Ekonomiansvarig

 

”Att ha ett stabilt och funktionellt IT-system är idag grundläggande för varje företags möjlighet att fungera effektivt.
Genom samarbete med Your IT och dess ytterst kompetenta personal har vi kunnat utveckla Pyramid till något mycket mer än vad standardversionen ger. I stället för att ha flera program är verksamhetsstödet idag i huvudsak samlat i ett affärssystem.
Med mer än en person hos Your IT som har kunskap om vår verksamhet och speciella önskemål är det alltid nära till support då den behövs.”

Hisab/Joker AB
Martin Corin

Logistikchef

 

”Your IT har varit vår IT-samarbetspartner sedan de startade och kontakten med Mikael Svensson är betydligt längre än så. Det är viktigt med trygghet och långsiktiga relationer inom bl. a IT-området.
Självklart är det mycket som gjort att vi valt att ha denna långsiktighet ihop med Your IT. Servicegraden är en grund för relationen och vi är mycket nöjda med denna grund. Vår målsättning framtidsmässigt är att tillsammans i god gemenskap med Your IT fortsätta att utveckla allt inom IT som gör oss än mer konkurrenskraftiga.”

Specialkarosser AB/SKAB
Tomas Andersson

VD/Koncernchef

 

”För oss är det viktigt att leverera ett kundvärde och förtroende till vår kund i allt vi gör. Detta gäller inte bara inom vårt kärnområde klädsystem, utan i all kommunikation.
IT-strukturen är en nyckelfaktor i detta avseende. Förtroende är oerhört viktigt då det är ett komplext område där beställarkompetensen ofta är för låg. Vi har via ett långt samarbete med Your IT byggt denna relation, som just bygger på förtroende och kundvärde”

Taiga AB
Martin Lindblad
Ekonomi/IT-chef