Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Your IT Personuppgiftspolicy

Inledning
Your IT AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Vagnvägen 16B, 432 32 Varberg.
Denna policy ska tillämpas i situationer där Your IT AB behandlar personuppgifter. Vi värnar om din integritet och säkerhet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande rätt och är måna om att vara transparanta om hur vi hämtar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Omfattning
Policyn omfattar alla personuppgifter som Your IT AB erhåller från eller på vägnar av dess medarbetare, kunder, leverantörer och andra med vilka Your IT AB har affärsrelationer, information som lämnas av fysiska personer på de webbplatser Your IT AB tillhandahåller samt Your IT AB:s rutiner för insamling och hantering av information.

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
  • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part

Insamling personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för utförandet av våra tjänster.
Vi samlar också in personuppgifter för att kunna lämna information och erbjudande om aktiviteter, utbildningar.
På vår webbplats samlar vi in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies) och liknande tekniker, till exempel IP-adresser, region, typ av webbläsare samt information om användning.
Om du söker en ledig tjänst hos Your IT AB lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter, kan vi även komma att lagra informationen under en period i syfte att eventuellt kontakta dig för ett annat jobb.

Användning av personuppgifter
Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, för att svara på dina förfrågningar och förbättra våra tjänster, men också för att tillhandahålla annan information och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Laglig grund
Vi tillämpar etablerad praxis i enlighet med gällande lag och bestämmelser om skydd av personuppgifter, bland annat EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR).
Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i berättigat intresse. I de fall samtycke krävs kommer vi att be om det från dig. I andra fall kan den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter vara att vi fullgör ett avtal med dig, exempelvis om du är kund hos oss.

Säkerhet
Your IT AB är noga med säkerheten runt personlig information. När vi samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom säkra tekniska åtgärder.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst rätt få information om vilka personuppgifter vi behandlar, med vissa undantag på grund av gällande lagstiftning. Du har också rätt att invända mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att få dina personuppgifter korrigerade, raderade eller blockerade.

Ikraftträdande
Den här versionen av policyn gäller från och med 25 maj 2018 och löper tillsvidare. Vi har rätt att ändra i vår Personuppgiftspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den.