Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Inledning
Your IT AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Vagnvägen 16B, 432 32 Varberg.
Vår affärsidé är ”Vi är din partner som genom ett gott samarbete och hög kompetens ger företag en god erfarenhet, trygghet, kompetens, servicegrad och kostnadseffektivitet i sina IT-investeringar utifrån behov”.

Kvalitetsarbete
Vi utvecklar löpande vårt kvalitetsarbete efter företagets och kundernas önskemål och behov. Vårt arbete med uppdrag och projekt följs upp för att säkerställa kvaliteten. Vi arbetar ständigt med att förbättra och korrigera arbetet genom rapportering, revisioner och undersökningar.

Vårt erbjudande
Via våra leverantör och samarbetspartners strävar vi ständigt att erbjuda lösningar, produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. Kvaliteten säkerställer vi genom vår egen kompetens och att vi väljer bra leverantör och produkter.

Tjänster, Lösningar och Produkter
Vi skapar nytta för våra kunder via ett marknadsledande utbud av produkter. Med vår höga kompetens skapar vi högkvalitativa lösningar och tjänster. Genom nära samarbete med våra kunder utvecklar vi vår kompetens och affärsutveckling.

Lagar och förordningar
Your IT AB följer gällande lagar och förordningar som minimikrav.

Ett pågående arbete
Vi strävar alltid efter att ständigt förbättra vår kvalitet. Medarbetarna är Your ITs viktigaste tillgång och det är medarbetarnas kompetens, kreativitet, trivsel och arbete som avgör om vi når upp till kundernas förväntningar. Medarbetarnas kompetensutveckling och engagemang är centrala komponenter för oss. Vi försöker alltid att kommunicerar våra mål och framsteg till relevanta intressenter.

Ikraftträdande
Den här versionen av policyn gäller från och med 25 maj 2018 och löper tillsvidare.